לעיריית ביתר עילית דרוש/ה עו"ס/ית נערה במצוקה ב-50%-100%‎
16 במאי 2018

תיאור התפקיד:
איסוף נתונים אודות אוכלוסיית היעד: עריכת מיפוי של מקומות הבילוי והשהייה של האוכלוסייה, מעקב אחר שעות השהות והבילוי של האוכלוסייה, לימוד דרכי הבילוי וההתנהגות שלה, הסתייעות במידע הנמצא ברשות המקומית או בסוכנויות אחרות כגון ועדים שכונתיים, שרותי מבחן ואחרים.
קביעת סדר קדימויות להתערבות טיפולית במסגרת הצוות השכונתי ו/או צוות המחלקה לש"ח.
יצירת קשר משמעותי עם האוכלוסייה שהוחלט עליה.
יציאה אל המקומות הטבעיים בהם שוהה האוכלוסייה בשעות ובזמנים שלה, לשהייה מקסימאלית של העובד וקיום דיאלוגים בנושאים חברתיים, אישיים וקבוצתיים.
רכישת אמונם בסוכנות זו ובאמצעותה ביתר הסוכנויות המקצועיות המעוניינות לעבוד אתם על פתרון בעיותיהם.
לפתח בנערים רצון לשינוי ולהתמודדות עצמית עם הבעיות, תוך סיוע ועזרה בהכרת הסוכנויות ותפקידיהם.
ליווי ומעקב אישי אחר כל נער מהמטופלים, גם במהלך שילובים במסגרת שיקומית אחרת.
דרישות התפקיד:
א. עובד סוציאלי.
ב. רצוי נסיון של שנה לפחות בעבודה עם נוער וצעירים (במוקדי מצוקה).
ג. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

איזור: ביתר עילית
מייל: tzili@betar-illit.muni.il

קישורים ממומנים
16 במאי 2018
לעיריית ביתר עילית דרוש/ה עו"ס/ית מרכז/ת ועדת החלטה ב-75%-100%‎
15 במאי 2018

תיאור התפקיד:
מתן ייעוץ מוקדם לעו"ס במחלקה לש"ח לגבי הצורך להפנות מקרים לדיון בוועדה.
-ייעוץ לבעלי מקצוע בתחומים אחרים, הפונים לוועדה לצורך התייעצות בלבד.
-ריכוז המידע שהצטבר בהחלטות הוועדה ביחס לצןרכי ילדים והמענים הטיפוליים הנדרשים.
דרישות התפקיד:
א. עובד סוציאלי.
ב. 3 שנות ניסיון בעבודה סוציאלית.
ג. סיום בהצלחה השתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.
ד. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
פרטים נוספים באתר הרשות

איזור: ביתר עילית
מייל: tzili@betar-illit.muni.il

לעיריית ביתר עילית דרוש/ה עו"ס/ית עובד/ת נוער וצעירים במצוקה ב-75%-100%‎
15 במאי 2018

תיאור התפקיד:
איסוף נתונים אודות אוכלוסיית היעד: עריכת מיפוי של מקומות הבילוי והשהייה של האוכלוסייה, מעקב אחר שעות השהות והבילוי של האוכלוסייה, לימוד דרכי הבילוי וההתנהגות שלה, הסתייעות במידע הנמצא ברשות המקומית או בסוכנויות אחרות כגון ועדים שכונתיים, שרותי מבחן ואחרים.
קביעת סדר קדימויות להתערבות טיפולית במסגרת הצוות השכונתי ו/או צוות המחלקה לש"ח.
יצירת קשר משמעותי עם האוכלוסייה שהוחלט עליה.
יציאה אל המקומות הטבעיים בהם שוהה האוכלוסייה בשעות ובזמנים שלה, לשהייה מקסימאלית של העובד וקיום דיאלוגים בנושאים חברתיים, אישיים וקבוצתיים.
רכישת אמונם בסוכנות זו ובאמצעותה ביתר הסוכנויות המקצועיות המעוניינות לעבוד אתם על פתרון בעיותיהם.
לפתח בנערים רצון לשינוי ולהתמודדות עצמית עם הבעיות, תוך סיוע ועזרה בהכרת הסוכנויות ותפקידיהם.
ליווי ומעקב אישי אחר כל נער מהמטופלים, גם במהלך שילובים במסגרת שיקומית אחרת.
דרישות התפקיד:
א. עובד סוציאלי.
ב. רצוי נסיון של שנה לפחות בעבודה עם נוער וצעירים (במוקדי מצוקה).
ג. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
פרטים נוספים באתר הרשות

איזור: ביתר עילית
מייל: tzili@betar-illit.muni.il

לעיריית ביתר עילית דרוש/ה עו"ס/ית משפחות וצרכים מיוחדים ב-70%-100%‎
15 במאי 2018

תיאור התפקיד:
מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י יעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
• מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה).
• משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
• מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
• מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
• נוקט יוזמה לאיתור בעיות והצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
• מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקבל הכשרה מתאימה לכך).
• מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
• מנהל רישום ומעקב אחר תכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
• משתתף בועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
• מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול
• חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים הכוללת לאוכלוסיה.
דרישות התפקיד:
עובד סוציאלי.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
פרטים נוספים באתר הרשות

איזור: ביתר עילית
מייל: tzili@betar-illit.muni.il

לעיריית ביתר עילית דרוש/ה עו"ס/ית נערה במצוקה ב-50%-100%‎
15 במאי 2018

תיאור התפקיד:
אחראי על איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה .
 מטפל בנערות פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודן האישי, משפחתי וחברתי.
 מקיים קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה, הכל בהתאם לצורכי הנערה.
 מקיים קשר עם משפחת הנערה.
 במידה וקיים צורך, מפנה את הנערה למסגרת חוץ ביתית ושומר על הקשר עם הנערה, עם משפחתה ועם המסגרת אליה הופנתה.
 מאתר צרכים ובעיות בקהילה הנוגעות לכלל הנערות בכלל ולנערות בטיפולו בפרט, ומציגן לממונים עליו.
 מייעץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם נערות.
 מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה.
 מנהל רישום מקצועי ומפורט על עבודתו ופעולותיו לגבי כל מקרה ומקרה ומדווח לממונים עליו כנדרש.
 משתתף בועדות ובדיונים הרלוונטיים לנושא בתאום ובהנחיית הממונים עליו.
 מקבל הדרכה קבועה.
דרישות התפקיד:
א. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאלים.
ג. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחם המגדר ו/או גיל ההתבגרות.
ד. המתקבלים לתפקיד יחויבו לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד.
ה. ההשתתפות בקורסים ובהשתלמויות הנ"ל ועמידה בכל החובות מהווים תנאי להמשך העסקתו של העובד כעו"ס נערה במצוקה.
פרטים נוספים באתר הרשות

איזור: ביתר עילית
מייל: tzili@betar-illit.muni.il

קישורים ממומנים
15 במאי 2018
לבנק מוביל בביתר עילית דרוש/ה נציג/ת שיווק ומכירה‎
12 ביולי 2016

לבנק מוביל דרוש/ה נציג/ת שיווק ומכירה העבודה בביתר עילית במסגרת התפקיד:

 • מתן שירות ללקוחות הבנק
 • שיווק הבנק וגיוס לקוחות חדשים
 • משרה חלקית: 3 משמרות בשבוע שישי לסירוגין.

דרישות התפקיד:

 • נכונות לעבודה פרונטלית
 • נכונות למשרה חלקית
 • נכונות לעבודה במשמרות
 • ניסיון בשירות לקוחות
 • יתרון משמעותי
 • ניסיון במכירות

יתרון לשליחת קורות חיים: cv967@manpower.co.il לפרטים: 073-2369613 או שלחו SMS בלבד עם המילה "בנק" למספר: 050-4250122
איזור: ביתר מייל: yaelme@manpower.co.il

דרושה מנהלת לרשת אופנה‎
23 במאי 2016

לרשת אופנה בהתרחבות (סניפים במודיעין עילית ובביתר) דרושה מנהלת.

 • שכר נאה+בונוסים דרישות בסיס
 • שליטה באנגלית (דיבור+קרוא וכתוב)
 • ידע באופנה מגזרית
 • ניסיון בתחום הבנה בתפירה (גם ידע מינימלי)
 • גישה לאינטרנט (אפשרי מסונן)

איזור: מודיעין עילית-ירושלים-ביתר

מייל: dzroman6@gmail.con

עבודה חקלאית‎
15 בפברואר 2016

דרושים עובדים רציניים מאיזור ביתר עילית- בית שמש, לעבודה חקלאית לתקופה הקרובה. לא נדרש נסיון קודם.
שכר התחלתי-27 ש"ח לשעה.
לפרטים:0532182183
איזור: ביתר עילית

לבנק מוביל בבית"ר עלית דרוש/ה טלר/ית
29 בדצמבר 2015

לבנק מוביל בבית"ר עלית דרוש/ה טלר/ית. התפקיד כולל מתן שירות לקוחות פרונטאלי בתחום העובר ושב, ביצוע פעולות כגון: הפקדות ומשיכות של מזומנים ושיקים, טיפול בפיקדונות, חסכונות וכדומה. העבודה הינה במשרה מלאה על פי השעות המקובלות בבנק.
דרישות:

 • סטודנט/ית או בוגר/ת תואר ראשון – חובה

לשליחת קורות חיים: oranit.y@atidbyisum.co.il 073-7069311
איזור: ביתר עלית

קישורים ממומנים
29 בדצמבר 2015
דרושה גרפיקאית
28 במאי 2015

גרפיקאית מכון תפוצה משרה חלקית נסיון מוכח בעימוד ספרים בתוכנת אנדיזיין.

 • אנגלית שפת אם חובה.
 • נכונות לעבודה מאומצת לפעמיםתחת לחץ.
 • עדיפות למגורים בביתר עלית.
מייל:sh6509400@gmail.com
סגירת תפריט