לעיריית ביתר עילית דרוש/ה עו"ס/ית נערה במצוקה ב-50%-100%‎

תיאור התפקיד:
אחראי על איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה .
 מטפל בנערות פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודן האישי, משפחתי וחברתי.
 מקיים קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה, הכל בהתאם לצורכי הנערה.
 מקיים קשר עם משפחת הנערה.
 במידה וקיים צורך, מפנה את הנערה למסגרת חוץ ביתית ושומר על הקשר עם הנערה, עם משפחתה ועם המסגרת אליה הופנתה.
 מאתר צרכים ובעיות בקהילה הנוגעות לכלל הנערות בכלל ולנערות בטיפולו בפרט, ומציגן לממונים עליו.
 מייעץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם נערות.
 מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה.
 מנהל רישום מקצועי ומפורט על עבודתו ופעולותיו לגבי כל מקרה ומקרה ומדווח לממונים עליו כנדרש.
 משתתף בועדות ובדיונים הרלוונטיים לנושא בתאום ובהנחיית הממונים עליו.
 מקבל הדרכה קבועה.
דרישות התפקיד:
א. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאלים.
ג. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחם המגדר ו/או גיל ההתבגרות.
ד. המתקבלים לתפקיד יחויבו לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד.
ה. ההשתתפות בקורסים ובהשתלמויות הנ"ל ועמידה בכל החובות מהווים תנאי להמשך העסקתו של העובד כעו"ס נערה במצוקה.
פרטים נוספים באתר הרשות

איזור: ביתר עילית
מייל: tzili@betar-illit.muni.il

סגירת תפריט