לעיריית ביתר עילית דרוש/ה עו"ס/ית משפחות וצרכים מיוחדים ב-70%-100%‎

תיאור התפקיד:
מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י יעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
• מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה).
• משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
• מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
• מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
• נוקט יוזמה לאיתור בעיות והצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
• מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקבל הכשרה מתאימה לכך).
• מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
• מנהל רישום ומעקב אחר תכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
• משתתף בועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
• מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול
• חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים הכוללת לאוכלוסיה.
דרישות התפקיד:
עובד סוציאלי.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
פרטים נוספים באתר הרשות

איזור: ביתר עילית
מייל: tzili@betar-illit.muni.il

סגירת תפריט