פקח/ית בניה וארנונה

למועצה אזורית שומרון דרוש/ה

פקח/ית בניה וארנונה

הנוסח המלא והמחייב של המכרז מפורסם באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו:

shomron.co.il, תחת ״דרושים״

סגירת תפריט