דרושה תרומה לצורך הוצאת ספר עם הנצחה‎

ם: בית שערים
מודעה: ברצוננו להוציא מחדש לאור ברוב פאר והדר כמה מספרי חז"ל בשונה ממהדורות רגילות אצלנו הושם דגש על הוצאת הספר בנוסח מדויק ובצורה ביקורתית ביותר תוך השוואה לכתבי יד רבים, בעריכה מקיפה על הספר ומפתחות. לעת עתה אנו טרם הדפסת הספרים הבאים: מכילתא דרשב"י. (מדרש הלכה תנאי מבית מדרשו של רשב"י, המדרש יצא לאור לפני שנים רבות על פי מספר כתבי יד של המדרש שנתגלו בגניזה הקהירית (המדרש היה נחשב לאבוד שנים רבות עד גילויו) אלא שכתבי יד אילו היו חסרים וכיום נתגלו עוד כתבי יד המשלימים אותם, מה גם שאותה מהדורה ערוכה בצורה מסורבלת והלימוד בה קשה). תשובות רש"י (כל התשובות שהשיב רש"י בהלכה ובאגדה ובמנהגים, וכן עוד הרבה מדברי תורתו הפזורים בספרים קדמוניים רבים (למעט מה שמובא בפירושיו עצמו), התשובות נערכים לראשונה מחדש על פי מקורות וכת"י תוך העתקה מדויקת מכתה"י. (הספר גם כן יצא לפני שנים רבות תש"ד ויש עוד הרבה מה להוסיף ולתקן מלבד כך שהמהדורה כבר רינה מצויה כיום)

יצירת קשר עם המפרסם: – שם: מכון בית שערים – טלפון: 0527104432
איזור: ירושלים

סגירת תפריט