דרוש חומר לפרויקט תורני לקירוב רחוקים

לפרויקט תורני לקירוב רחוקים. דרוש לנו-סרטונים.קטעי וידאו. תמונות במצוות השמיטה.

נודה מאוד וזכות גדולה למי שייסיע בעדנו.

האימייל.NZY9791017@gmail.com
איזור: י-ם

סגירת תפריט