מנהל/ת אגף משאבי אנוש

מכרז חיצוני

למועצת אזורית שומרון דרוש/ה

מנהל/ת אגף משאבי אנוש-

הנוסח המלא והמחייב של המכרז מופיע באתר המועצה אזורית שומרון, שכתובתו:

www.shomron.org.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת משאבי אנוש לגב, מלכה תם. טלפון: 03-9066474

הגשה עד לתאריך: 22/10/2013

סגירת תפריט