דרוש/ה מנהל/ת מדור בתי ספר

למועצת אזורית שומרון דרוש/ה

מנהל/ת מדור בתי ספר

הנוסח המלא והמחייב של המכרז, מופיע באתר המועצה אזורית שומרון.

פניות סצירוף קורות חיים + תעודות, יש להגיש למדור משאבי אנוש במעטפה סגורה לכתובת:

א"ת ברקן, ת.ד. 1, ד"נ אפרים, 44820 – ולציין על המעטפה: "מנהל/ת מדור בתי ספר"

הגשה עד לתאריך: 11/9/13

סגירת תפריט