פיזיוטרפיסטית

לבית אבות דיור מוגן דרושה

מורה להתעמלות – פיזיוטרפיסטית

ל-30% משרה.

קו" לפקס: 03-6763770

סגירת תפריט