דרושה גננת/סייעת לחינוך מיוחד

לגני חינוך מיוחד דרושה סייעת/גננת למ"מ 3-5 חודשים.

קו"ח לפקס:153747017710

או למייל:7788752@gmail.com

סגירת תפריט