דרושות לסלון פאות חדשה!

לסלון פאות "גלית איטליה" שיפתח אי"ה בקרוב בקיון רמות בירושלים, דרשות:

פאניות, פניסטיות, מנהלת חנות ומנהלת משמרות

העבודה במשמרות

קו"ח יש לשלוח לפקס: 02-5874067

סגירת תפריט