דרושים למועצה אזורית גוש עציון!

מנכ"ל/ית המועצה – מכרז 2012/29

פסיכולוג/ית חינוכי/ת – מכרז 2012/28

לפרטים נוספים: www.baitisraeli.co.il (תחת הכותרת "מכרזים")

נא לשלוח קו"ח למורית ינון בצירוף מסמכים ותעודות תוך מתן דגש ותשובות לדרישות לפקס: 02-9934666,

או מייל: mankal@gush-etzion.org.il, עד לתאריך כ"ו תשע"ב, 18.05.2012, יש לציין מס' מכרז.

סגירת תפריט