דרוש עובד נקיון

לישיבה גדולה בבני ברק דרוש עובד נקיון נשוי.

חמש וחצי שעות בשעות הבוקר בתלוש.

050-5975200

050-4145684

סגירת תפריט