מנהל/ת משמרת

לעיתון קו עיתונות, ללוח מזל וברכה, דרוש/ה מנהל/ת משמרת.

  • לאחה"צ/ערב + יכולת גיוס והפעלת אנשי מכירות טלמרקטינג
  • נסיון ניהולי חובה!
קו"ח לפקס: 03-5796645, מייל: office@kav-itonut.co.il
סגירת תפריט