מתרגם מאנגלית לאידיש

למשרה תורנית דרוש מתרגם מאנגלית לאידיש אמריקאית, רמת שפת אם.

קו"ח לפקס: 03-7601020, מייל: fax037601020

סגירת תפריט