עוזר מנכ"ל

למשרד בירושלים דרוש עוזר מנכ"ל.

ייצוגי ונמרץ + נסיון בנדל"ן.

קו"ח לפקס: 1532-536525, לידי צבי

סגירת תפריט