דרושים סופרי סת"ם

סופרי סת"ם ירא"ש בעלי תעודות הסמכה בלבד המעוניינים לעבוד עם המכון, נא לשלוח לכתובת הדוא"ל דוגמת הכתב מכל הסוגים [מזוזות תפילין מגילות ס"ת וכו'] + צילום תעודת הסמכה + טל' או פל' לשם יצירת קשר.
בשלב זה העבודה על בסיס תיווך, בעזה"י בהמשך תהיינה הזמנות מראש למובחרים.
[יש גם אפשרות לשלוח לפקס' 0722123323 אך זה לא רצוי כ"כ משום שההעתק לא נראה יפה כ"כ]

בכבוד רב: מכון "תורת ישראל"
ע"פ 059759654

habshush_i@012.net.il

סגירת תפריט